วุฒิวิศวกรโยธา Senior Profesional Civil engineer

บริการ ตรวจสอบและรับรองความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง ฐานราก เสา พื้นคาน และ โครงหลังคา สำหรับโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม โดย วุฒิวิศวกรโยธา

(Building Inspector and Certificate for Control Factory and Control Building By Senior Professional Civil Engineer)

บริการงานออกแบบ เขียนแบบ ตรวจสอบรับรองรายการคำนวณโครงสร้างอาคาร เซ็นแบบ เพื่อขออนุญาตก่อสร้าง หรือ ต่อใบอนุญาต หรือขออนุญาตแบบเร่งด่วนโดย วุฒิวิศวกรโยธา

(Building Design ,Certify Calculation of Structure of Building and Sign for Get Permit)

รับขออนุญาต ดัดแปลงอาคาร ขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร อ5 ตรวจสอบและ รับรองความมั่นคงของท่าเรือ และ อาคาร เพื่อต่อใบอนุญาต หรือ ขอเปิดเป็นสถานศึกษา หรือ โรงแรม โดยวุฒิวิศวกรโยธา

(Certify for Stability of Habor and Building for Extend Permission or Open for Legal School and Hotel)

ตรวจสอบและออกแบบเพื่อ เสริมกำลังโครงสร้างและเสริมความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างให้รับน้ำหนักได้มากขึ้น รับแผ่นดินไหว หรือ ซ่อมแซมอาคารที่แตกร้าว ทรุดตัว หรือ ต่อเติมเพิ่มชั้น

(Structure Strengthening for more heavier load capacity or Earthquake Load or Repair Crack and Foundation settlement or Add more Story on top of Existing Building)

ติดต่อ บ.4ดับบลิวดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

Contact : 4WDevelopment Co.,LTD

ทาง เบอร์โทร Mobile number 081 297 4848

หรือ ไลน์แอด lineID : @oyx1227q

หรือ ที่ อีเมลย์ Email: w@4we.in

วุฒิวิศวกรโยธา แฟนเพจ https://www.facebook.com/APEC.Engineer/

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.