ผลงานหลังจากที่เป็นวุฒิวิศวกรโยธา

งานก่อสร้างคือ อะไรที่สร้างเสร็จแล้ว สวยงามสามารถโชว์ได้ ราคาแพง คนก็อยากซื้อ แต่ตอนที่กำลังทำงานไม่เสร็จ รกๆ น้ำท่วมขังเฉอะแฉะ สภาพหน้างานคนทั่วไปก็จะดูเหมือนงานไม่ดี ไม่มีใครอยากซื้อในราคาแพง ก็คล้ายๆ กับ พอได้เป็นวิศวกร ระดับ วุฒิวิศวกร แล้ว คนที่รู้เรื่อง ระดับของวิศวกร ก็ยอมรับ ผลงาน ส่วนวิศวกร ที่จบใหม่ๆ ยังเป็น ระดับภาคี ก็คงยังไม่ค่อยมี คนเชื่อถือ แม้ว่า ความรู้ทางการคำนวณ จะแน่น เพราะเพิ่งจบมา ได้ทำงานไม่มีลืมแน่ๆ บางคนอาจจะทำป้อนข้อมูลวิเคราะห์โครงสร้าง ได้ชำนาญกว่า ก็ตาม