ใบ กว. มีกี่สาขา

วิชาชีพ วิศวกร ต้องมี ใบประกอบวิชาชีพ ด้วยนะครับ

I know how to improve the plan

พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม ที่มีแนวทางในการควบคุมและบังคับการประกอบวิชาชีพเหมือนกับ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักบัญชี และครู โดยหลังจากที่เราเรียนจบปริญญาแล้วจะต้องทำการสอบเพื่อให้ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือเรียกสั้น ๆ ว่า ใบ กว. นั่นเอง และสาขาด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่จะต้องทำการสอบใบ กว. มีดังนี้

1. วิศวกรรมโยธา
2. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
3. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
4. วิศวกรรมเครื่องกล
5. วิศวหรรมอุตสาหการ
6. วิศวกรรมเหมืองแร่
7. วิศวกรรมเคมี
8. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับ 8 สาขาในการสอบใบ กว. : คลิกที่นี่